Зорчигч тээврийн төв

Сонгино хайрхан зорчигч тээврийн төвийн тухай

Автотээврийн үндэсний төвийн харьяа Нийслэлийн Сонгино хайрхан зорчигч тээврийн төв нь ОХУлсын Улаан-Үүд хот болон орон нутгийн 16 аймгийн 50 чиглэлд 700 гаруй тээврийн хэрэгслээр нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг эрхлэн явуулж байна.

Драгон төвөөс орон нутагт явдаг автобусны цагийн хуваарь