Нээлттэй ажлын байр

Маркетингийн албаны дарга

Ажлын байранд тавигдах шаардлага: Маркетинг, идэвхижүүлэлтийн стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах; Маркетинг идэвхижүүлэлттэй холбоотой судалгаа шинжилгээнд харьцуулалт хийж цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг ...

10-Р Сар 25, 2017 дэлгэрэнгүй
Борлуулалтын менежер

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хариуцсан бүсийн борлуулалтын үйл ажиллагааны бодлого тодорхойлох, төлөвлөгөө боловсруулахБорлуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавихБорлуулалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, гүйцэтгэлд хяналт тавихТоон мэдээллүүдэд дүн ...

10-Р Сар 25, 2017 дэлгэрэнгүй