Драгончуудын хамтдаа хөгжих үндсэн загвар = драгончуудын-хамтдаа-хөгжих-үндсэн-загвар

Санхүүгийн дэмжлэг

Бид хамтдаа хөгжихийн тулд харилцагч компаниуддаа олон төрлийн төлбөрийн хөнгөлөлттэй нөхцөлийг санал болгодог.


Бизнесийн дэмжлэг

Бид бизнесийн түншүүддээ борлуулалтын сувгаа олоход нь шаардлагатай арга замыг санал болгодог.