Бидний амжилт = бидний-амжилт

  • Нийслэл дүүргийн тэргүүний татвар төлөгч, шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага / 1997-2010 он /
  • Монгол улсын шилдэг 50 аж ахуйн нэгж өргөмжлөлт байгууллага / 1997 он /
  • Монгол улсын Татварын Ерөнхий газрын шилдэг татвар төлөгч байгууллага / 1998 он /
  • Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын өргөмжлөл / 2000 он /
  • Хамгийн олон ажлын байр гаргасан ажил олгогч байгууллагаар шалгарсан / 2012 он /